Dette bildet med Kvinneklinikken og Årstad kirke i sentrum tok Widerøes Flyveselskap 4. juli 1960. Widerøe-samlingen, Universitetsbibilioteket i Bergen.