Dette utsnittet av kart over Bergen fra 1907 viser at Årstad kirke lå i et området med lite bebyggelse.