Kristofer Jansons vei 58 er det hvite huset rett overfor De gamles by. Bygget foreslås revet og erstattet av et bygg med ni leiligheter. Foto Google Maps.