Reperbanen får over 300 nye studentboliger

Repslageranlegget i Fjøsangerveien får i overkant av 300 studentboliger når hele prosjektet er gjennomført. Nybygget kommer til høyre på tomten. I forgrunnen Solheim kirkegård. Foto Google Maps.

Komité for miljø og byutvikling behandler på møtet 28. mars for andre gang planforslag for Reperbanen i Fjøsangerveien med tilliggende arealer. Blir hele planen gjennomført, får området ca. 322 studentboliger. I det opprinnelige forslaget ville det bli ca. 450 hybler, men ett av to nybygg er tatt ut av planen.

Det er Asplan Viak AS som på vegne av Gerdt Meyer Bruun AS har fremmet planforslaget.

Planområdet utgjør ca. 13 daa. og består av et fredet repslageranlegg. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å sikre repslageranlegget for ettertiden ved å legge til rette for ny virksomhet som er tilpasset fredningsverdiene ved å utvikle eiendommen til studentboliger med tilhørende funksjoner og tjenesteyting som hovedformål.

Transformasjon og nybygg

Det legges i planforslaget til rette for en innvendig transformasjon av det fredete repslageranlegget

(totalt 14 bygninger) til ca. 166 hybelenheter.

Selve reperbanen er foreslått benyttet til sykkelparkering og lagerplass. I tillegg viser planforslaget et nytt boligbygg på fem etasjer, ca. 85 m langt, og med ca. 156 hybelenheter. Uteoppholdsarealer er vist mellom bygningene bak reperbanebygget langs Fjøsangerveien.