Repslageranlegget i Fjøsangerveien får i overkant av 300 studentboliger når hele prosjektet er gjennomført. Nybygget kommer til høyre på tomten.