Delstrekning 1 av etappe 4 starter der etappe 1 slutter og strekker seg til Fredlundsvingen i sør. Bilde Bergen kommune.