Oversikt over delstrekning 1 og 2 på etappe 4 på Løvstien. Delstrekning 1 ble ferdig i fjor sommer