Bergens første næringsbygg i massivtre reiser seg i Solheimsviken

Skipet er godt synlig for alle som ferdes over Nygårdsbroen.

Bergens første næringsbygg i massivtre, kontor- og forretningsbygget Skipet i Solheimsviken, er i ferd med å reise seg på det utfylte området i Solheimsviken. Byggherre er G. C. Rieber Eiendom AS. Skipet får 500 arbeidsplasser. Blant leietakerne blir BKK og Norwegian Hull Club. Begge vil bidra til kompetansemiljøet for finans- og teknologi som er et viktig satsningsområde for Solheimsviken.

Skipet blir et landemerke i Solheimsviken. I forgrunnen den gamle tid, Årstadkaien.

Skipet bygges for å bli klassifisert som BREEAM Excellent. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser. Blant andre tiltak føres bygget opp med massivtre som konstruksjonsmateriale, og ikke betong. Dermed blir det Bergens første og største kontorbygg i massivtre. Betong har et kraftig CO2-avtrykk, og sementproduksjon står for 5 % av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre reduseres CO2 avtrykket med ca. 50 % for konstruksjonsmateriale. I tillegg gir bruk av massivtre en rekke andre fordeler, bl.a. bedre innemiljø.

Hotell på nabotomten

Som nærmeste nabo får Skipet et nytt hotell, som vil drives som et Marriott Moxy-hotell, en verdensomspennende kjede med friskt design. Også hotellet skal etter planen ferdigstilles i 2020.

Skipet får nytt hotellbygg og Bergen Helsehus, til høyre, som nærmeste naboer.

Slik vil Skipet ta seg ut når det er ferdig i 2020. Bygget blir et av Norges første kontor- og forretningsbygg i massivtre. Foto/illustrasjon Paal J Kahrs Arkitekter AS – OG Arkitekter AS.