Skipet får nytt hotellbygg og Bergen Helsehus, til høyre, som nærmeste naboer