Fagerås gård. Bergesens hus sett fra nord 26. juli 1959.