Fagerås gård, frittgående høns sommeren 1931. Gården lå nord for Tveitevannet, ovenfor Hagerups vei. Gårdsbygningene ble revet på 1950-tallet.