Fagerås gård. Tannlege Bergesens løe mot øst sett fra veien ved Fageråsen 24. 26. juli 1959.