Gravfølge på Fagerås gård på 1930-tallet. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.