Målebrev for Fageråsen lystgård, 1954. Fra arkivet etter oppmålingsvesenet i Bergen