Johan Hjorts vei 47 er det hvite huset med tilbygg med rude takstein. Foto Goole Maps.