Omriss av gammelt hus og forslag til ny bebyggelse