Fra innmark til sykehusområde på fire år

Her har byggingen kommet i gang. I bakgrunnen ser vi Årstad kirke. Ukjent fotograf mellom 1908 og 1911. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

For 110 år siden var det hektisk anleggsvirksomhet på området som skulle gi plass til Bergens nye sykehus på Haukeland. Det gikk ikke mer enn fire år fra området var forvandlet fra innmark til sykehus med flere store bygninger var åpnet.

Bergen kommune kjøpte Haukeland gård i 1897 for å reise byens nye sykehus. Eiendommen omfattet 109 dekar innmark og store utmarksområder, som bl.a. ble brukt til utvidelse av Møllendal gravplass.

Nær 150 år gammelt sykehus

Det var på høy tid at Bergen fikk nytt sykehus, for det gamle sykehuset på Engen var fra 1754. etter et folkemøte i 1897 ble det satt ned en komité som gikk inn for å reise nytt sykehus på tomten til Lungegårdshospitalet. Tomten ble kjøpt, og arkitekt Victor Nordan ble forespurt om hva han mente. Nordans konklusjon var at tomten ikke ville være stor nok for store fremtidige utvidelser.

Byens politikere var uenige om hvor sykehuset skulle legges. Først i mai 1907 gikk formannskapet inn for nytt sykehus på Haukeland. Victor Nordan, som i mange år hadde markert seg som en meget dyktig sykehusarkitekt, kom til Bergen tre uker senere og ble engasjert som arkitekt.

Kornstakker på Haukeland gård mot Store Lungegårdsvann før 1890. Haukeland sykehus på Flickr.

Sau på beite på Haukeland gård på 1890-tallet.

Dette bildet fra 1908-09 er tatt fra sykehusområdet like før anleggsarbeidet tar til. Ukjent fotograf. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bygningene ble plassert i paviljonger, med grøntområder, lys og frisk luft, for å unngå overføring av smitte.

Nordan tegnet både flere av de første byggene samt hageanlegget. Mellom 1907 og 1926 hadde han ansvaret for å tegne bl.a. Hudbygget, Gamle medisin B og Gamle Gades Institutt. Sammen med Ingolf Danielsen tegnet han tre klinikkbygg, to portner- og overlegeboliger og Kvinneklinikken.

Victor Nordan tegnet et nydelig anlegg, reist etter en filosofi som i de senere år bl.a. er fulgt på det nye Rikshospitalet på Gaustad.

Kilder bl.a. Antikvarisk dokumentasjon Haukeland Universitetssykehus, Byantikvaren i Bergen.

Det er klargjort for grunnmurer. Tilhogd stein er tilkjørt. Ukjent fotograf 1908-09. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Haukeland sykehus fotografert av Ralph L. Wilson kort tid etter at sykehuset åpnet i 1912. Til venstre Den store epidemipaviljongen (nå Gamle Medisin B), bakenfor skimtes Den lille epidemipaviljongen (nå Hudbygget). Den gamle Økonomibygningen sees i midten, med Fyringsanlegget med skorstein bak. Til høyre Gamle Gade og Gamle Hovedbygg fremdeles omkranset av stillas.  Ralph Wilsons samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

 

Foto av Årstad ca. 1912. Nybygde Haukeland sykehus sees nederst i høyre hjørne, og der sees også tydelig gamle Haukeland hovedgård. Det lille huset til høyre for gården er ikke en del av gården, men sykehusets vaktstue. Fotograf ukjent, fra arkivet etter Solhaug skole/Bergen byarkiv.

Haukeland sykehus. Kirurgisk og medisinsk avdeling med kraftstasjon. Oppi kortfortlag, Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

På slutten av 1930-tallet var det fortsatt store ubebygde områder på sykehuset. Widerøes Flyveselskap 1935-39. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.