Kornstakker på Haukeland gård mot Store Lungegårdsvann før 1890. Haukeland sykehus på Flickr.