Gårdsbygningene på Minde gård lå omtrent der Minde Allé og Storetveitveien møtes. Utsnitt av kart over Bergensområdet fra 1907.