Vinfabrikk og nybygg kan gi 35 boliger i Gyldenprisveien

Slik vil gammel og ny bebyggelse på Høyegården ta seg ut hvis forslaget blir vedtatt. Illustrasjon ARD Arkitekter.

Landets første fabrikk for fruktvin, Kr. Høyes vinfirma i Gyldenprisveien 16 A-B, foreslås bygget om til boliger. Ved siden av forelås et nytt leilighetsbygg. Totalt er det planlagt 35 boenheter.

Det er Ard Arealplan AS som på vegne av Høyegården AS har fremmet planforslag for Høyegården i Gyldenprisveien. Planen er laget i samarbeid med En til En arkitekter. Planområdet er på 10,6 dekar.

Les mer om planen her.

Høyegården har sitt navn etter Kristian Høyes vinfabrikk, som ble drevet fra 1913 til ut på 1950-tallet Bygningsmassen består av ett stort og tre mindre bygg. Byggene nyttes i dag til kontor, lager, dagsenter og bolig.

Høyegården med omgivelser i dag. Foto Google Maps.

Gjøre om til rent boligområde

Med planforslaget ønsker man å ruste opp eksisterende bygninger og uteområder, samt legge til rette for et nytt leilighetsbygg tilpasset den eksisterende bebyggelsen, for å kunne gjøre området til et rent boligområde med særegne og gode kvaliteter

Uteoppholdsarealene blir på bakkeplan, dekke og tak. Parkeringsanlegget er foreslått under dekke med uteoppholdsareal.

Planområdet omfatter også tilliggende kommunal veg, Gyldenprisveien, samt eksisterende boligblokker i nr. 18 og 20.

Vinproduksjon i over 50 år

Kr. Høyes vinfirma ble etablert i 1897 som den første i landet for fremstilling av norsk fruktvin. Bedriften ble etablert i Bergen sentrum, men flyttet i 1913 til egne lokaler på Gyldenpris. Vinkjellerne hadde en lagerkapasitet på 120.000 liter, blant annet av vermouth og dessertvin.

Høye tenkte stort da han bygget fabrikken på Gyldenpris. Han hadde sett det som en oppgave å gjøre Norge selvforsynt med vin. På grunn av statens forhøyelse av monopolfortjeneste og avgifter var de norske fabrikkene i en vanskelig situasjon på 1930-tallet.

Leverpostei- og skjortefabrikk

På 1950-tallet ble siste rest, 50.000 liter vin, av vinlageret solgt til det som nå er Vinmonopolet. Siden den gang har det vært forskjellige aktiviteter i lokalene: leverposteifabrikk, skjortefabrikk, Yrkesskolen for døve, Vestlandske lærfabrikk, modellsnekkeri, Carl Hartvig Helseartikler (senere SABA), Stål & Stil kontormøbler, lampeskjermfabrikk og Bladcentralen.

Les mer om Norges første fruktvinfabrikk her.

Slik ser hallen i Høyegården ut i dag. Den ble bygget spesielt for vitenskapelige plante- og jordundersøkelser. Øivind Skaar kjøpte bygningsmassen i 1994 og familiens firma Bergen Medikal AS har vært leietaker siden da.

Kr. Høyes vinfirma på 1930-tallet.

Bønder i distriktet var leverandører av råvarer til Kr. Høyes vinfabrikk. Her er lastebilen til Elias Vaagsbø fra Vågsbø i Fana fullastet med rabarbra til fabrikken på Gyldenpris.