Slik vil gammel og ny bebyggelse på Høyegården ta seg ut. Illustrasjon ARD Arkitekter,