Videreføring av grønne armer fra opprinnelig plan.