Fløen-området i 1907. Utsnitt fra kart over Bergen.