Samme område i dag. Utsnitt av kart fra www.openstreetmap.org