Slik vil bystranden kunne se ut i 2022-23, med utvidet godsterminal, bybane, park og bystrand med lagune. Illustrasjon Bergen kommune