Nybygg på historiske tomter i Solheimsviken

På tomten i Solheimsgaten 58, der det i 130 år ble drevet brødforretning, kommer det 13 familieboliger samt næringslokaler i første etasje.

I fjor høst ble det eldste huset i Solheimsviken, Solheimsgaten 58 med aner tilbake til 1880-tallet,  jevnet med jorden. Nå er et nytt bygg under oppføring på tomten, med næringslokaler i første etasje og leiligheter i de øvrige fem etasiene. Bygget får 13 familieleiligheter. Felles uteareal for boligene etableres på dekke over øverste boligetasje.

Det skal etableres parkeringsplasser for boligene i underetasjen. Planforslaget tar også opp utforming av byrommet i Solheimsgatens nordligste del med videreføring av sykkelvei og etablering av område for gangtrafikk.

Allerede for 30 år siden var det aktuelt å rive bygget som i mange år huset Solheimsvikens Brødforretning.

Næringsbygg i massivtre

Byggeaktivitet skjer også drøye hundre meter i luftlinje lenger nord: på utfylte masser i Solheimsviken, der det fra 1855 til 1991 ble drevet skipsverft,  reiser næringsbygget Skipet seg. Det blir Bergens første næringsbygg i massivtre. Bygget skal stå klart i løpet av 2020 og får bl.a. BKK og Norwegian Hull Club som leietakere.

Skipet sett fra Fjøsangerveien, med Bergen Helsehus til venstre.