Arbeidet på tredje etappe av fornying av vann- og avslpsnettet samt ledninger i Ibsens gate kom i gang i sommer og ventes avsluttet høsten 2020