Busslomme ble brukt til parkering, nå kommer forbudsskilt

Denne busslommen ble i vår tatt i bruk som parkeringsplass for tre-fire biler. Biler som kom ned Møregaten i retning sentrum måtte dermed over i motsatt kjørebane, uten å se trafikken oppover. Nå kommer parkering forbudt-skilt.

En busslomme i Løbergsveien ble i vår tatt i bruk til parkering, noe som førte til trafikkfarlige situasjoner på grunn av redusert fremkommelighet. Nå kommer parkering forbudt-skilt.

Det er begrenset med parkeringsplasser i området rundt Solheimsviken. Boligsoneparkeringen lar vente på seg, og bilistene tar kreative løsninger. I mange år var det busstopp i Løbergsveien nedenfor krysset Møregaten – Solheims Tverrgate. Busstraseen ble lagt om, men den smale busslommen ble liggende. Nedenfor lommen står et parkering forbudt-skilt, og ovenfor et skilt som forteller at det er forbudt å parkere i svingen opp fra Solheims Tverrgate.

Busslommen gjorde den smale Løbergsveien litt bredere, men i vår fant noen bilister ut at busslommen kunne brukes parkeringsplass. På det meste har fire biler benyttet lommen. Parkeringen førte imidlertid til trafikale problemer. Bilister som kom ned Møregaten og skulle i retning sentrum måtte ut i motsatt kjørebane idet de kjørte over i Løbergsveien, uten å kunne se trafikken som kom oppover idet de kjørte ut i krysset.

Bilene fra Bymiljøetaten i Bergen med de velkjente gule gebyrstrimlene er ofte i området, og mange bilister har fått kontrollsanksjon i form av parkeringsbot fordi de har parkert for nær kryssene i nærliggende gater, bl.a. Møregaten. Bilene i busslommen har sluppet unna, selv om de har medført trafikkfarlige situasjoner.

Med fire biler i lommen har den øverste kommet for nær krysset og er ilagt gebyr. Nå kommer det imidlertid parkering forbudt-skilt. Fire parkeringsplasser forsvinner, men trafikkbildet blir igjen sikrere.

De siste dagene er det skrevet ut parkeringsgebyr for biler som har stått parkert øverst i busslommen fordi de har stått for nær krysset.