Edens Hage blir Vestlandets mest moderne undervisningsbygg

Det nye høgskolebygget på Kronstad blir Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.

1. mars 2020 skal Statsbygg etter planen overta nybygget Edens Hage på Kronstad. Bygget som reiser seg nord for nåværende bygningsmasse ved Høgskulen på Vestlandet er på over 14.000 kvadratmeter og vil gi plass til rundt 300 arbeidsplasser og 3000 studenter. Utbygger gir bygget betegnelsen Vestlandets mest moderne undervisningsbygg. Budsjettrammen er på 532 mill. kr.

Bygget erstatter lokalene som høyskolen i dag leier i Møllendalsveien. Dermed samles alle ansatte og elever tilknyttet HVL Bergen på Kronstad. Navnet Edens Hage henspiller på det innvendige rommet i bygget.

Det legges til rette for god undervisning for både dagens og fremtidige undervisningsformer. Fleksible planløsninger og tekniske systemer er nøkkelfaktorer for å få dette til.

Nybygget til Høgskolen på Vestlandet på Kronstad reiser seg nord for nåværende bygg. Illustrasjon Kruse Smith/ L2 Arkitekter AS.

Interiørbilde fra det nye høyskolebygget på Kronstad. Det er dette rommet som er bakgrunnen for at arkitekten ga bygget navnet Edens Hage. Illustrasjon Kruse Smith/L2 Arkitekter.

Høgskulen har som visjon at Edens Hage skal være Vestlandets mest moderne undervisningsbygg og legge til rette for utdanning og forskning med høy internasjonal standard. HVL har i tillegg en målsetting om å få et grønnere fotavtrykk. Dette skal oppnås ved å redusere transport mellom avdelinger, arealeffektive løsninger, miljøvennlig bygg og vesentlig bedring av energiforbruk.

Ifølge arkitekten, Ivar Lunde hos L2 Arkitekter, vil Edens Hage videreføre det utvendige arkitektoniske uttrykket fra eksisterende campus og komplettere Kronstadplassen på en flott måte. Hovedinngangen er tilbaketrukket i det sørøstlige hjørnet og vil tilføre et lunt uteområde til Høgskulen.

Hovedplanet blir åpent og oversiktlig og en diagonal gjennom bygget sørger for korte avstander mellom funksjonene. Denne blir ifølge arkitekten videreført oppover i etasjene og kobler sammen de tre heis- og trappesjaktene. Atrium i midten med diagonalen er hjertet i bygget og legger til rette for uformelle møter mellom brukerne i bygget. I andre til femte etasje er det undervisningsrom og kontorer på hver sin side av diagonalen.

Bæresystemet er i hovedsak prefabrikkerte betongdekker, søyler og dragere med unntak av kjelleren og heis og trappesjaktene som er stedstøpte.

Byggherre er Statsbygg med Høgskulen på Vestlandet som leietaker. Kruse Smith Entreprenør er totalentreprenør. Arbeidene på byggeplassen startet i januar 2018.