Bybanearbeider mange steder i bydelen

Det gamle huset i parsellhagen i Fløen er flyttet, trær saget ned og området klargjort for boring.

Anleggsarbeidene for bybanen til Fyllingsdalen begynner å bli godt synlig både i Fløen/Møllendal og på Haukeland/Haraldsplass, Kronstad og Kristianborg. I parsellhagen i Fløen er det gamle redskapshuset flyttet til nordenden av hagen, trærne i østhellingen er saget ned og gjort klar for transport og jord erstattet med solide steinmasser som gir anleggsmaskinene som skal bore godt fundament.

Rivningsarbeidene på husene i Fløenbakken 27-31 har kommet i gang, med bl.a. fjerning av vinduer og dører.

På Kronstad driver entreprenør tunnelarbeider. Massene går til sjøfylling ved AdO Arena og til Møllendalsveien.

Fra mandag 29. juli blir det etter noen ukers redusert aktivitet igjen full aktivitet igjen med tunneldriving på Kronstad, sjøfylling ved AdO, sprenging i Møllendal, grunnarbeid ved Haraldsplass, AdO og Kronstad. Det blir montering rigg i Fløen, riving av gangbro over Kronstadspor og Møllendalsveien. Det startes forboring av spunt i parsellhagen, samt at de starter arbeidet med motfylling i parsellhagen, opplyser Bybanen Utbygging.

Ved Kristianborg er veien er omlagt. Nå vil entreprenør begynne å fjerne eksisterende Fjøsangevei, sikre påhugget på vestsiden av Fjøsangerveien, samt fjerne masser på østsiden av Fjøsangerveien. I løpet av juli blir det dermed en god del synlige endringer i området.

Rivningsarbeidene på husene i Fløenbakken 27-31 har kommet i gang.

Også ved Haraldsplass har arbeidene i forbindelse med bybanen kommet i gang, Her skal undergangen fra Haukeland holdeplass komme opp.