Rivningsarbeidene på husene i Fløenbakken 27-31 har kommet godt i gang