Eldste kjente bilde av Gamlehaugen, til venstre. Foto Marcus Selmer 1862-69. Marcus Selmers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.