– Tunnel gir 7-8 minutter lengre reisevei til sentrum for Årstad

Jarle Brattespe (Blekenberg) er kumulert kandidat for SV ved kommunevalget. Han mener at en omkamp om Bybanen langs Bryggen til fordel for tunnel garanterer for et dårligere kollektivtilbud for Årstad.

– En omkamp om Bybanen langs Bryggen til fordel for tunnel garanterer for et dårligere kollektivtilbud for Årstad, mener Jarle Brattespe (33), som er blant SVs kumulerte kandidater ved kommunevalget i høst. Brattespe bor på Blekenberg og er stipendiat i molekylærbiologi ved UiB.

– Det er to mulige utfall av en omkamp om traseen, mener Brattespe. – Enten blir banen til Åsane utsatt på ubestemt tid om den i det hele tatt blir noe av. Uten forlengingen av banen er det ikke mulig å øke kapasiteten på dagens bane og heller ikke ha høyere enn 8 minutters frekvens på Fyllingsdalsbanen.

7-8 minutter lengre reisevei til sentrum

Alternativt blir tunnelen bygd. – I så fall får alle fra Årstad som skal reise til sentrum 7-8 minutter lengre reisevei. I tillegg vil alle som skal bytte i sentrum få en flere hundre meter gåtur mellom bane og buss slik at Bybanen og dermed Årstad blir dårligere koblet med resten av kollektivnettet, mener Brattespe.

– Om vi ser bort fra lang og komplisert byggetid, milliardkostnader og konflikt med kulturlag gjenstår likevel det klart største problemet med tunnelforslaget, at tunnelen betjener sentrum usedvanlig dårlig. Alle som skal til sentrum vil få lengre reisevei.

Tunnelen gir et dårlig kollektivtilbud

Det viktigste målpunktet for kollektivtransport i Bergen er det Skyss kaller sentrumsteminalen, Festplassen, Olav Kyrres gate og Torget. Tusenvis av passasjerer bytter mellom ulike linjer i dette området.

I den travleste timen passerer over 460 busser gjennom Christies – og Olav Kyrres gate og i 2013, sist tunnelalternativet ble utredet, var det over 30.000 daglige påstigninger i sentrumsterminalen (fire ganger så mange som busstasjonen og Nonneseter).

Undersøkelser viser at korte avstander ved overgang er viktig for at kollektivnettet skal være attraktivt.

Flere hundre meter lang gåtur

– Ved Bybanen i tunnel tvinges alle som skal bytte linje i sentrum ut på en flere hundre meter gåtur som vil gjøre kollektivsystemet langt mindre attraktivt, sier Brattespe. – Med Bybanen i tunnel vil alle som skal til eller fra sentrum (Sjømannsmonumentet) få 7-8 minutter gåtid i tillegg til reisetiden på Banen.