Mange tilbud fra Frisklivssentralen i Bergen

Frisklivssentralen har flere tilbud når det gjelder fysisk aktivitet. Foto Frisklivssentralen.

Frisklivssentralen i Bergen tilbyr denne høsten en rekke tilbud, fra kurs i mestring av belastning til kurs for de som vil slutte med røyk/snus. Mestringskurset Tankevirus, der man blir mer oppmerksom på egne tanker og hvordan de påvirker oss i hverdagen, starter i januar. Ellers inviteres det til turer, både lette turer og turer for fjellvante.

Frisklivssentralen i Bergen er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for innbyggere i kommunen.

Den tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

Man kan kontakte tjenesten selv, eller bli henvist av fastlege eller skolehelsetjenesten.

Tilbudene er både individuelle og gruppebasert med fokus på levevaner, mestring og helse innenfor temaene:

  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Søvn
  • Psykisk helse
  • Tobakk – røyk og snu
  • Endring og mestring
  • Seniorkurs

Frisklivssentralen har i tillegg oppgaver innenfor:

  • Kompetanseformidling – kurs for ansatte/innlegg/foredrag
  • Nettverksbygging – utvidet samarbeid med interne og eksterne aktører

Hverdagsglede og praktisk og teoretisk matkurs

Kursplanen for høsten forteller om et variert tilbud. Blant kursene er Hverdagsglede, Matkurs (praktisk og teoretisk) og Seniorkurs.

Hverdagsglede handler om hvordan man med fem enkle grep og konkrete øvelser kan oppleve økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Kurset går over 6 samlinger à 2 timer.

Matkurset er et praktisk og teoretisk kurs for de som ønsker økt kunnskap om hvordan man kan lage enkle sunne hverdagsretter.

Seniorkurs er for de mellom 65-75 år og handler om grep man kan gjøre for å få en god hverdag. Tema i kurset er bla livsstil, bolig og deltakelse.

Alle kursene koster 500 kroner og begynner for de flestes vedkommende i andre halvdel av oktober.

Bli med på tur!

Frisklivssentralen ønsker nye og tidligere deltagere velkommen til tur. Dersom man ønsker å vedlikeholde/bedre sin fysiske form eller få gode naturopplevelser sammen med andre, har man turer som passer.

Turene tilpasses etter vær- og føreforhold, samt deltakernes form. Turene starter onsdager kl. 14.00. Det er to turer:

Tur lett – en onsdag i måneden i rolig tempo på grusvei/lett terreng. Varighet 1-2 timer.

Fjellturer – en onsdag i måneden i moderat tempo i litt mer krevende terreng. Varighet ca. 3 timer. Sjekk værmeldingen og kle deg etter forholdene. Gode sko, vindjakke/regntøy, en ekstra genser og litt mat/drikke er lurt å ta med. Her   finner du turprogrammet for høsten.