NCC tildelt kontrakt for Bybanen på Mindemyren

Illustrasjonsbilde som viser bybanetraseen med kanal og nye gang - og sykkelveier gjennom Kanalveien.

Bybanen Utbygging har i dag, 4. september, signert kontrakt med NCC Norge AS om bygging av entreprisen D14 Mindemyren.

NCC ble evaluert som beste tilbyder grunnet lavest pris og best oppgaveforståelse.

– NCC har levert en meget god og konkret beskrivelse av hvordan de skal gjennomføre prosjektet, og vi er trygge på at entreprenøren vil levere en merverdi på sentrale områder i prosjektet. Ett av disse vil være ivaretakelsen av Grønnere Bybaneutbygging, sier prosjektdirektør Roger Skoglie leser vi på Bybanen Utbyggings nettside.

Entreprisen består av omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av ny infrastruktur, midlertidig trafikkavvikling, betongarbeider i forbindelse med bro, tunnelportal og vannkanal samt etablering av banetrasé, veier og gang- og sykkelveier.

  • Entreprisen har en lengde på ca 1.500 meter.
  • Kontraktsum er på ca. 800 milloner kroner
  • Oppstart av entreprisen er i oktober 2019 og ferdigstillelse i juni 2022.
  • Mer informasjon om byggingen av Bybanen over Mindemyren vil ifølge Bybanen Utbygging komme 17. september.

Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging gratulerer regionssjef Henning Simonsen i NCC Civil West med Bybane-kontrakten. Foto på Mindemyren Bybanen Utbygging.