Illustrasjonsbilde som viser bybanetraseen med kanal og nye gang – og sykkelveier gjennom Kanalveien.