Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging gratulerer regionssjef Henning Simonsen i NCC Civil West med Bybane-kontrakten. Foto på Mindemyren Bybanen Utbygging.