Fine, harmoniske fargeblandinger preger bildene til Cecilie Steen-Jacobsen