Vinkelen klar for innflytting, grunnarbeidene i gang på Buen

Grunnarbeidene har kommet godt i gang på tomten som skal huse kontorbygget Buen.

Mens kontorbygget Vinkelen er i ferd med å ferdigstilles, er grunnarbeidene kommet godt i gang for det neste kontorbygget, Buen, som representerer det femte byggetrinnet i utviklingen av Kronstadparken.

– Mottagelsen Vinkelen fikk i markedet har vært over all forventning, og er nå fullt utleid. Vi vedtok derfor byggestart på Buen, sier Ingse Galtung Døsvig, administrerende direktør i Bara Eiendom.

Eiendomsutvikleren vedtok å bygge Vinkelen med bare én leietaker, noe som har vist seg å være riktig strategi. Tendensene til at kundene starter leiesøket senere enn bransjen tidligere har vært vant til, gjør at man må ta større sjanser innen eiendomsutvikling.

Buen har fått sitt navn av byggets form som er et resultat av tomt og veikurvatur i krysset mellom Fjøsangerveien og Edvard Griegs vei. Bygningsvolumet består av to sammenbygde elementer; ett vertikalt bygg på 7+1 etasje mot sør og ett horisontalt bygg på 4+1 etasje mot nord. Dette er basert på reguleringsplanens føringer som søker å skape spenning og variasjon mellom høyt og lavt ut mot trafikken i Fjøsangerveien.

Nybyggets arkitektur er enkelt utformet med åpne reflekterende glassbånd omsluttet av en kraftig lyspusset ramme i et muralt uttrykk. Arkitekt på prosjektet er OG Arkitekter, og Constructa Entreprenør har totalentreprise på bygget.

Prosjektet er delt inn i to hovedfaser, første fase gjelder under bakken og skal ferdigstilles ca. juni 2020, mens arbeidet over bakken estimeres å være ferdig i årsskiftet 2021/2022.

Buen har fått sitt navn av byggets form som er et resultat av tomt og veikurvatur i krysset mellom Fjøsangerveien og Edvard Griegs vei. Bygningsvolumet består av to sammenbygde elementer; ett vertikalt bygg på 7+1 etasje mot sør og ett horisontalt bygg på 4+1 etasje mot nord. Illustrasjon OG Arkitekter.

Legger vekt på fellesfasiliteter

Buens totale areal blir ca. 14.000 kvm og skal utføres etter Breeam Excellent klassifisering. Ca. 9.000 kvm skal tilrettelegges for kontor- og næringsvirksomhet.  Byggets 1. etasje vil blant annet inneholde kantine og en stor og romslig foajé. Under bakkenivå skal det etableres tre etasjer med parkering, samt garderobe og sykkelfasiliteter for leietakerne.

Disse fasilitetene er blitt en del av standardkonseptet som tilbys alle leietakere i Kronstadparken, uavhengig av hvilket bygg man arbeider i. Det tilbys også felles møteromsfasiliteter som leietakere kan booke ved behov. Alt fra mindre styrerom til et auditorium med kapasitet til ca. 70 personer.

– Det er viktig for oss å kunne tilby et godt servicetilbud utover det å tilby moderne kontorlokaler. Vi har derfor valgt å dra dette litt lenger enn mange andre, sier Ingse Galtung Døsvig og refererer blant annet til «Gartneriet», Baras nyåpnede kantine, eller husrestarant, som de selv har valgt å kalle det.

Innflyttingen i kontorbygget Vinkelen tar til i november.

Innflytting i Vinkelen i november

Vinkelen består av syv etasjer med kontorer og står klart til første leietaker 1. november. Leietakere i bygget er blant andre Skanska, OBOS, Block Watne, BDO, Sykehusinnkjøp, Stix Utvikling og Securitas.

Bygget er en viktig del av den nye bystrukturen som er i ferd med å reise seg i området. Store glassflater gir rikelig med lys og bidrar til god romfølelse. Byggets begrensede dybde sikrer godt med dagslys i kjerneområdet, noe som skaper stor fleksibilitet med tanke på innredningsmuligheter. Bruk av systeminnredning sikrer høy fleksibilitet og muliggjør enkel ombygging.

Når Kronstadparken er ferdig utbygd, vil Bara Eiendom ha rundt 95.000 kvm kontor og næringslokaler med ca. 4.000 arbeidsplasser i tillegg til rundt 600 boliger.

Utsnitt av bilde tatt av Widerøes Flyveselskap AS 10. juni 1955. Solheim skole i forgrunnen. Tomten som nå skal bebygges ligger ved krysset Edvard Griegs vei – Fjøsangerveien, rett overfor BKK-bygget. Bildet var tatt på oppdrag fra Fleischers Kjemiske Fabrikker AS, som holdt til i det store bygget i forgrunnen. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.