Innflyttingen i kontorbygget Vinkelen tar til i november