Årstadtunnelen halvveis til Haukeland

Spreningen av Årstadtunnelen har nå kommet mer enn halvveis mellom Kronstad og Haukeland holdeplass, som får utgang ved byggegropen i bakgrunnen.

Utsprengningen av Årstadtunnelen  mellom Fløen og Kronstad har nå kommet mer enn halvveis fra Kronstad til Haukeland holdeplass. Nå er om lag 300 meter unnagjort, mens 280 meter gjenstår før man er fremme ved den underjordiske holdeplassen som bl.a. skal betjene Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Før helgen hadde man sprengt seg frem til hjørnet av Gamle hovedbygg. Etter å ha passert Jonas Lies vei begynner sprengningen under Møllendal gravplass.

Årstadtunnelen var 14. oktober sprengt ferdig fra Kronstad til sørenden av Møllendal gravplass. Haukeland holdeplass kommer der streken er tegnet inn, omtrent midtveis mellom Kronstad og Fløen.

Frem til Haukeland holdeplass i januar

På grunn av hensyn til rystelser har man hatt reduserte salvestørrelser den siste tiden, men entreprenøren er nå tilbake i en fremdrift på fem meter per dag. Nå venter ca. 280 nye meter med tunnelsprenging til man ankommer området som blir den nye underjordiske holdeplassen ved Haukeland i løpet av januar.

Når sprenges det?

På grunn av nærheten til Haukeland Universitetssjukehus er det bestemte tidspunkt man har anledning til å sprenge. Dette er i tidsrommene 10.30-11.00, 12.30-13.00, 15.30-16.00 og 18.30-19.00.  Det sprenges ikke innenfor alle disse tidsrommene. Det sprenges som regel en til to ganger per dag.

Samtidig som tunnelen drives fra Kronstad mot Haukeland, graves og sprenges det nedover ved Smerteklinikken for å klargjøre for bygging av den underjordiske holdeplassen.

På Haukeland skal det bygges et 40 meter høyt bygg ned til den underjordiske holdeplassen, samt en 130 meter lang gangtunnel med tilhørende bygg mot nord. Illustrasjon: Bybanen Utbygging.

Den underjordiske holdeplassen på Haukeland får to utganger, ved Årstadveien ved apoteket i Ulrikdal helsepark og i Haukelandsveien. Illustrasjon: Bybanen Utbygging.

Fra søndag 13. til torsdag 17. oktober var det nattarbeid i nedre del av Haukelandsbakken. Grunnen til nattarbeidet er at dette er arbeid som må gjøres når det er lite trafikk. Det skal graves ned teknisk infrastruktur flere steder i Haukelandsbakken, og så skal det asfalteres.

Navnene på holdeplasser og tunneler

Byrådet har vedtatt at bybaneholdeplassene på linjen til Fyllingsdalen skal hete Byparken, Nonneseter, Bystasjonen, Fløen, Haukeland sykehus, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og Fyllingsdalen terminal.

Tunnelene skal hete Årstadtunnelen (opprinnelig forslag Haukelandstunnelen), Kronstadtunnelen (den gamle jernbanetunnelen som blir fremtidig sykkeltrasé) og Fyllingsdalstunnelen.