Husene i Fløenbakken 27-31 er fjernet og traseen for Årstadtunnelen spuntet på begge sider for å hindre utrasing