På begge sider av det fremtidige tunnelløpet blir det nå spunte med store jernrør for å holde massene på plass.t