Slik ser det ut bak Årstadgeilen 50, nabohusene på sørøstsiden av parsellhagen der Årstadtunnelen kommer