Solheimsviken og Solheim får boligsoneparkering 2. desember

Boligsoneparkering innføres i sone 12 mandag 2. desember. Området som berøres er inntegnet.

Boligsoneparkering for sone 12 Solheimsviken og sone 24 Solheim innføres 2. desember. Parkering for beboere med én bil vil koste kr 3600 kr per år. Har man to biler, blir prisen kr 9000 per år. Besøksparkering vil koste 10 kroner timen (mandag–fredag kl. 08-23 og lørdag kl. 08–17). El-biler parkerer gratis.

Byrådet har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen i Bergen med flere nye områder. Formålet med boligsone-ordningen er å skape et bedre bomiljø og bedre parkeringsforhold for beboere i boligsonen. Beboerne prioriteres og gateparkeringen begrenses.

For å kunne parkere på offentlig vei i boligsonen må man kjøpe boligsonekort. Boligsonekortet er kun gyldig i den sonen som er påført kortet. Beboere som er folkeregisteret med adresse i boligsonen, eller på annen måte kan dokumentere fast bosted i sonen, kan søke boligsonekort. Etter dagens regler kan det tildeles inntil to boligsonekort per boenhet. Bilen må være registrert på søker, eller man må fremlegge dokumentasjon som viser at det er vedkommende som disponerer bilen. Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsonen kan tildeles boligsonekort når det foreligger særlige forhold.

Forslag til en revidert boligsoneforskrift skal etter planen behandles i bystyret i løpet av høsten. Her er det blant annet foreslått å redusere maks antall boligsonekort per boenhet fra to til én. Dersom dette vedtas, vil de nye reglene tre i kraft i løpet av 2020.

Besøksparkering

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkeringsapp «Parkering i Bergen», eller på parkeringsautomat i boligsonen. Parkeringsautomat for sone 12 vil være i Frydenbølien. I  Bøhmergaten/Vikens gate blir det automat for sone 12 og 24, mens sone 24 også får automat i Søndre Skogvei ved Mindeveien.  Se plassering for automatene på kartene.

Boligsonekort for beboere:

Bil nr. 1: kr 1800 per halvår, Bil nr. 2: kr 2700 per halvår

Boligsonekort for næringsdrivende:

kr 4200 per halvår.

Besøksparkering: kr 10,- per time.

Boligsonereguleringen gjelder mandag–fredag kl. 08-23 og lørdag kl. 08–17. Alle kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidene.

Bestemmelsene om boligsoneparkering gjelder ikke søndager, helligdager og offentlige fridager. Da kan alle parkere gratis i boligsonene.

El-biler parkerer gratis

El-biler parkerer gratis i denne boligsonen, og trenger etter dagens regler ikke å søke om boligsonekort. Her er det imidlertid også foreslått endringer i det reviderte forslaget til boligsoneforskrift. I løpet av 2020 er det sannsynlig at også beboere med el-bil må søke om boligsonekort. Det vil likevel fortsatt være gratis.

Informasjon om boligsoneparkering i Bergen finner du på www.bergen.kommune.no/boligsoneparkering

Kart over boligsone 24.