Utbygging av Langhaugen VGS satt på vent nok en gang

Stappfullt i mølesalen, det eneste konsertlokalet på Langhaugen videregående skole.

På Langhaugen videregående skole er skuffelsen stor i disse dager: Nok en gang har Hordaland fylkeskommune satt utbygging på Langhaugen på vent.

Skolen er lovet et tilbygg til musikk, dans og kroppsøving, noe som er sårt tiltrengt. Musikk- og danselinjene startet opp i henholdsvis 1986 og 1997, og siden da har skolen kjempet en kamp for å få gode lokaliteter til undervisning. Det er et paradoks at disse linjene, som er både skolens – og blant Hordaland Fylkeskommune sine mest profilerte linjer, med best søkning, holder til i fylkets kanskje dårligste lokaler.

På både musikk og dans er det ikke bare dårlige romforhold, men også alt for få rom. Ifølge standarden for bygging av musikklinje skal en linje med 30 elever på hvert trinn, som Langhaugen har, ha blant annet 15 rom for instrumentalundervisning. Langhaugen har fem. For å få timeplanen til å gå opp må det undervises langt ut over normal skoletid, det undervises i vaktmesterens gamle bolig og spilletimer må legges i storefri.

Lærerne på skolen fortviler. – Vi har fantastiske elever, men elendige lokaliteter. År etter år med dårlige forhold sliter nok mer på de ansatte enn på elevene, sier rektor Tore Tveit.  – Elevene er her i tre år, mens de ansatte gjennom et helt yrkesliv preges mer av forholdene.

Prosjektert tilbygg siden 2012

I skolebruksplanen for Hordaland fylkeskommune var det først prosjektert et tilbygg i 2012. Senere er dette blitt utsatt flere ganger. Siste melding er at nybygg skal stå ferdig i 2022.

I vår og i sommer hadde man store forhåpninger om at prosessen endelig var startet: Prosjektleder ble tilsatt, skolen hadde møter med eiendomsavdelingen til Hordaland fylkeskommune. Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, tok turen for å lage blest om manglene på Langhaugen. Nå er man tilbake til utsettelser og venting.

Denne høsten har vært spennende. Dimensjonering og budsjett for tilbygg skulle først vedtas i oktober. Nå er også dette skjøvet på, først til desember, og nå utsatt til fylkestinget i mars.

Utvide med ekstra klasse på musikk

I diskusjonen om utbygging på Langhaugen hører også saken om tilbudet på musikk skal utvides med en ekstra klasse. Bergen er den byen i Norge med dårligst tilbud på musikk på offentlig videregående skole. Langhaugen har hvert år over 100 søkere til de 30 musikkplassene, og det er altfor mange som hvert år får avslag på søknad til musikklinje.

– Nåløyet er for trangt

Det er ingen andre klasser i Hordaland fylkeskommune som har så mange søkere per skoleplass. Politikere har derfor foreslått å utvide med 30 ekstra musikkplasser, noe skolen er positiv til.

– Dette er viktig, både for elevene som bør få denne muligheten, og for musikklivet i Bergen. Hvert eneste år er det mange svært talentfulle, skoleflinke elever som ikke får plass på musikklinjen. Nåløyet er rett og slett for trangt, sier avdelingsleder på musikk, Åsne Kvamme. – Det er urettferdig i forhold til søkere til andre linjer, og ikke minst urettferdig i forhold til elever andre steder i landet, som får en plass på musikklinje med langt lavere karaktersnitt enn elevene fra Bergen. Det bør ikke være så store forskjeller fra by til by og mellom by og land. At Bergen, med sine gode musikktilbud til barn og unge, og sitt blomstrende musikkliv, er dårligst stilt i landet i forhold til skoletilbud på musikklinje, er rett og slett ufattelig.

Faller mellom alle stoler

Langhaugen er en fylkeskommunal skole og ser ut til å falle mellom alle stoler: Langhaugen er i Bergen, men ikke en av de profilerte sentrumsskolene. Skolen er ikke ny, men heller ikke så gammel at den er av historisk verdi. Det kan også virke som at det at det går godt på skolen, blir en sovepute for fylkeskommunen. Langhaugen ligger høyt på de fleste statistikker, f.eks. antall søkere, karaktersnitt, antall som fullfører, antall som har et godt miljø på skolen, men dette ser ut til å være en hemsko i kampen om midler til bygg.

De fleste som har gått forbi Langhaugen fra nedsiden av bygget, har sett de stygge og nedslitte idrettssalene på skolen. Disse er i svært dårlig stand, og skal rives som en del av utbyggingen. Høsten 2017 var disse stengt på grunn av muggsopp, og både idrettssalene og vaktmesterbygget er kun helseverngodkjent for en kort periode videre.