Produkter for helse og velvære fra Møllendalsbakken

Fire kvinner pakker mens en passer maskinen hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Mange industribedrifter har i årenes løp holdt til i Møllendalsbakken. En av dem var AS Sunea, som holdt til i nummer 2. Bedriften produserte og var agent for kosmetiske og farmasøytiske produkter og var i første rekke kjent for produkter som Sunea Krem og Kløver Vaselin.

AS Sunea ble etablert i 1947 ifølge firmanytt i Bergens Tidende 30. august 1947. Formålet med virksomheten var fabrikk, handel og agentur. Aksjekapitalen var på 100 000 kroner. Styret bestod av direktør Arne Jebsen, formann, disponent Johan Fredrik Jaunsen og høyesterettsadvokat Erik Dahlen.

«Sunea Reg. Trade. Mark Krem. Huden trenger Sunea. Den erstatter alle livsgivende stoffer som forsvinner når huden utsettes for sol, vær og vind. Sunea bedrer hudvevet, lindrer sår og sprukken hud og beskytter mot solbrenthet, Inneholder Neocerol. A/S Sunea, Bergen – Oslo».

I februar 1948 rykket bedriften inn en annonse i BT der det opplyses at «ytterligere et par unge damer ansettes ved vår fabrikk for pakking og fylling av kosmetikk. Samtidig ansettes en løperpike eller gutt». Henvendelse skulle skje mellom 16 og 17. Bedriften hadde da adresse i Møllendalsbakken 2, og logoen var den etter hvert så velkjente Sunea Krem. I eldre ukeblad finner man helsides annonser for dette produktet. Markedsføringen var meget overbevisende. I likhet med mange andre av datidens produkter hadde de meget gode egenskaper. Sune har det eneste produktet som inneholdt Neocerol. Det er et stoff man ikke finner noen treff på i dag.

Kvinner på spiserommet hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Interiør hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kvinner i arbeid hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kvinner pakker den vekjente Kløver Vaselin hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Til Damsgård og Rådalen

Våren 1962 flyttet Sunea til nye produksjonslokaler i Rådalen. Bedriften ble senere kjent som Sunea Rimco, eid av Rieber & Søn-konsernet. I dag holder byggevarebedriften Byggern til i lokalene i Rådalen.

Før bedriften flyttet til Rådalen holdt den til i leide lokaler i Mowinckels Margarinfabrik, fortalte BT i en sak om den nye fabrikken 25. januar 1962. Margarinfabrikken holdt til i Strandveien 3 på Damsgård. Ifølge BTs arkiv flyttet Sunea fra Møllendalsbakken til Damsgård midt på 1950-tallet.