Fire kvinner pakker mens en passer maskinen hos AS Sunea i Møllendalsbakken i 1948. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.