Førti år med politistasjon på Minde

Her i Fjøsangerveien 147 holdt Minde Politistasjon til fra 1920 til 1937.

Et skilt med påskriften «Minde Politistasjon 2. etg.» er det eneste synlige minnet om lovens voktere som i førti år, fra 1920 til 1960, hadde sin base på Minde. Patruljeringen med faste medarbeidere i området startet allerede i 1910. Lengst tid holdt stasjonen til i Fjøsangerveien 147. Her var det arrest i kjelleren, kontorer i første etasje og leilighet for politibetjent i andre.

I boken «Her lukter messing», utgitt ved Bergen Politilags 75-årsjubileum i 1973, av Sverre Rødder fortelles historien om Minde Politistasjon. Bakgrunnen for at politiarbeidet i området ble intensivert var at lensmannen i Fana, Odin Mohn, i 1910 fikk en rekke klager fra villaeiere som bodde langs Fjøsangerveien. De klaget over sjenerende bråk og skadeverk fra forbipasserende. Plagene var særlig store lørdagskvelder og natt til søndag.

Odin Mohns klage ble sendt til Fana herredstyre. Han la ved et skriv hvor han fremhevet at den store arbeidsmengden gjorde at han ikke fikk tatt seg av de omtalte problemene i den grad han skulle ønske. Mohn ønsket seg penger til politiovervåkning. Herredstyret var enig og bevilget et lite beløp som ble delt mellom to menn.

Ubehagelig tjeneste og lav lønn

Politimennene skulle patruljere tettbebyggelsen i området omkring Minde og Fjøsanger noen timer hver kveld. Vaktmennene sluttet imidlertid etter kort tid da de fant tjenesten ubehagelig og lønnen liten.

Senere på året i 1910 bevilget herredstyret 1000 kroner som lønn for en politibetjent. Dette var ingen 8 til 16-jobb: for å utnytte betjentens arbeidskapasitet best mulig skulle han være manntallsfører og lensmannsbetjent om dagen og politibetjent om kvelden og natten.  Dette var neppe noen ønskejobb, for det var mye gjennomtrekk i stillingen.

Da jobben var ledig igjen i 1912, økte herredstyret lønnen til 1200 kroner året i håp om å få en fast politibetjent. Han skulle fortsatt være manntallsfører, men i stedet for å være lensmannsbetjent måtte han utføre alt kommunalt arbeid som formannskapet mente kunne kombineres med stillingen, etter konferanse med politimesteren.

I boken nevnes det at en politikonstabel i Bergen samme år hadde en grunnlønn på 1300 kroner, tre alderstillegg og uniformsgodtgjørelse.

Kommunen kjøpte nyoppført bolig

I 1918 var politibetjenten fritatt for de fleste kommunale gjøremål, men politiarbeidet var økt så mye at det måtte ansettes en ny politibetjent. I 1919 ble det ansatt ytterligere to nye, slik at det nå var fire politibetjenter.

I 1920 kjøpte Fana kommune Fjøsangerveien 147 og fikk huset innredet som politistasjon. I Kulturminnedokumentasjon for Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen, delområde Kronstad og Fjøsangerveien, er det bilde av huset. I billedteksten heter det: «Fjøsangerveien 147.  Trevilla oppført i 1919, tegnet av arkitekt E. Ross. Bygningen er beskrevet som provisorisk politistasjon på Minde». Det var altså et helt nytt bygg som ble tatt i bruk som politistasjon.

Vakten holdt til i første etasje, og i kjelleren var det arrest. En av tjenestemennene bodde i andre etasje.

Johannes Baldersheim skriver i boken  «Memoarer 1887-1960» (1960) : høsten 1920 søkte jeg meg over til Fana Politi som politibetjent. Jeg fikk da to små værelser og kjøkken på Minde Politistasjon. Det ble et allsidig virke i nær sagt alle bransjer. Vi vare fire mann ved stasjonen. Og hadde dagvakt og nattevakt etter tur. Det var i den tid det pågikk smugling med sprit i Fanafjorden og forskjellige andre steder. Det var rett som det var at det ble hentet et billass der. De hadde senket spritkassene ned i sjøen. Og hadde da bare et vak oppå sjøen, akkurat slik som en setter teinene. Jog kom forbi på sykkel en dag. Da satt en av de gode, gamle guttene på en stol utenfor huset og sang og var riktig munter. Jeg spurte hvorfor han var så glad. – Jo, sa han, her er så masse godt å drikke nå. Fanafjorden er full av sprit.

Dette skiltet ble i mange år oppbevart i Bergensamlingen ved Bergen Politikammer.  Bergen Politimuseets samling. Det ble innlemmet i Justismuseet (tidligere kalt Retssmuseet) sin samling i 2014. Det er 49,8 cm bredt og 19,6 cm høyt ifølge opplysningene på Digitalt Museum. Bergensamlingen inneholder 1190 objekter.

Staten ville ikke kjøpe, stasjonen flyttet

På midten av 1930-tallet ble det ført forhandlinger mellom Fana kommune og staten om kjøp av eiendommen. Herredstyret viste til at siden staten hadde overtatt politiet burde de også kjøpe huset som politistasjonen holdt til i.

Staten gikk neppe med på noe kjøp, for enden på saken ble at politiet i 1937 måtte flytte til andre etasje i Conrad Mohrs vei 1. I 1960 var det slutt for 40 års historie for Minde Politistasjon. Da flyttet stasjonen til Apeltunveien 2 på Nesttun, og stasjonens navn ble endret til Nesttun politistasjon.