Endelig parkering forbudt i busslomme i Løbergsveien

I morges kom det opp parkering forbudt-skilt på østsiden av Løbergsveien nedenfor krysset med Møregaten og Solheims Tverrgate. Bilene på bildet stod parkert før skiltet var satt opp.

I morges kom det omsider opp parkering forbudt-skilt i den tidligere busslommen i Løbergsveien like nedenfor krysset med Møregaten og Solheims Tverrgate.

Busslommen har ligget ubenyttet etter at bussen fikk ny trasé for noen år siden. Det var på vårparten bilister begynte å parkere i busslommen. Det de kanskje ikke tenkte på var at de ved å parkere der skapte farlige situasjoner. Veien som tidligere hadde to felt ble innskrenket til halvannet felt, og trafikk som kom ned Møregaten og skulle i retning sentrum måtte svinge til høyre, bak de parkerte bilene, før de svingte til venstre. Hadde de kjørt rett ut i Løbergsveien, ville de tatt halve kjørebanen for trafikk som kom opp bakken. Fartsgrensen er 40 km i timen, men mange kjører hurtigere og synes ikke å være klar over veien som kommer ned fra My-Krohnborg. Løbergsveien 25 ligger for øvrig rett overfor busslommen og hindrer sikt mot sentrum for trafikk som kommer ned Møregaten.

Når bilene nå forsvinner fra busslommen, blir veikrysset igjen oversiktlig.

En rekke skilt som forteller at man befinner seg i et område med boligsoneparkering er satt opp. Mandag må bilister som bor og ferdes i boligsonene Solheimsviken og Solheim forholde seg til en ny hverdag.

Boligsoneparkering fra mandag

Mandag innføres boligsoneparkering i Solheimsviken og Solheim. En rekke skilt er satt opp i området. Foreløpig er de dekket med svarte plastsekker, men fra mandag er det alvor. Les mer om boligsoneparkeringen i Solheimsviken og Solheim.